محصولات

لیست محصولات

 

IKCO

SAIPA

نقره ایی

۶۷۹۰۵

نقره ایی

۱۲۵۰۷۲۴

نقره ایی

۶۷۹۰۱

نقره ایی

۱۲۶۰۷۷۹

نقره ایی

۶۷۹۰۲

نقره ایی

۱۲۶۰۷۷۴

نقره ایی آبی

۶۷۹۳۴

خاکستری

۹۱۷۵۴۹۴

خاکستری

۶۷۹۱۵

نوک مدادی

۹۱۷۵۵۰۹

خاکستری

۶۷۹۱۹

نوک مدادی

۹۱۷۵۵۰۴

خاکستری متال

۶۷۹۸۵

مشکی

۹۲۱۰۲۲۴

نوک مدادی

۶۹۹۹۰

مشکی

۹۲۱۰۲۲۹

مشکی

۶۹۹۹۵

سبز یشمی

۵۱۹۰۲۵۴

مشکی

۶۹۹۹۶

بژ

۳۱۵۰۵۵۹

بژ

۶۳۰۱۸

سفید

۱۱۶۰۵۰۱

بژ

۶۳۰۱۷

سفید

۱۱۶۰۵۰۷

سفید

۲۹۰۲۰

سفید

۱۱۵۰۵۰۱

زرد تاکسی

۲۱۰۲۸

زرد تاکسی

 

سبز تاکسی

 

سبز تاکسی

 

مادر رنگ های بیس کوت سری ۵۴

اکلیل سوپر نرم

BC 99/09

آلبالویی  صورتی

BC 359

اکلیل نرم

BC 99/10

قهوه ای  سرخ

BC 390

اکلیل نرم متوسط

BC 99/11

بنفش

BC 427

اکلیل متوسط

BC 99/12

آبی ته سبز

BC 555

اکلیل درشت

BC 99/13

سرمه ای  بنفش

BC 531

اکلیل سوپر درشت

BC 99/13

سبز ته آبی

BC 640

اکلیل برلیان

BC99/19

مشکی بور

BC 927

اکلیل سیلور دالر

BC 99/22

مشکی زغالی

BC 928

جمع کننده اکلیل

M2

سفید

BC 025

باز کننده اکلیل

M 1

گلد

BC 136

پرل سفید

P 010

پرل آبی نرم

P 506

پرل سفید

P011

پرل  آبی درشت

P 505

پرل سفید

P013

پرل سبز

P600

پرل زرد

P176

پرل مسی

P800

 

مادر رنگهای دو جزیی  سری ۲۱

 

گلماشی

AC 5

زرد لیمویی

AC 39

زرد پرتغالی

AC 40

سرمه ایی روشن

AC 52

سرمه ای بنفش

AC 131

سفید

AC 60

مشکی بور

AC 974

 

لیست سایر اقلام

 

تینر فوری ۱۰۰۰۰

تینر فوری ۲۰۰۰۰

تینر متالیک۱۰۰۵۴

تینر پلی اورتان۱۰۰۲۱

کیلر روغنی

آستر قطعات پلیمری PP,ABS

کیلر دوجزیی صنعتی و اتومبیلی

هاردنر (خشک کن) سریع خشک  نیم و یک  لیتری

رنگ کوره ای

رنگ هواخشک اکریلیک

رنگ هوا خشک(  نیتروسلولز)

کیلر هو ا خشک (نیترو سلولز)