كارخانه

  • آدرس کارخانه : جاجرود منطقه صنعتی خرمدشت سیاه سنگ دانش 8 پلاک 5

  • 50 - 021-76217948

  • 50 - 021-76217948

  • info@nano-color.ir

  • info@nano-color.ir

تماس با ما

  • 2 + 2 =